Utbildning

Säkerhetsdatabladen tillhandahåller en standardiserad förteckning över de kemiska och fysikaliska egenskaperna hos en produkt och dess hanteringsförfaranden på arbetsplatsen. Fanola har tagit fram dessa säkerhetsdatablad för alla produkter som tillverkas och lagerförs i enlighet med det globalt harmoniserade systemet för klassificering & märkning (GHS) kriterier.

Prestige Colours

Includes documents for the Prestige Colour range and all other professional items.

Prestige Hair Care

Includes documents for the complete Prestige Hair Care range including shampoos, conditioners, masks, lotions and fluid oils.

No Yellow Color

Includes documents for the new No Yellow Color range including colours and creaming bleach.

Fiber Fix

Includes documents for the Fiber Fix range that includes the Fiber Shampoo, Bond Connector and Bond Fixer.

Styling Tools

Includes documents for the complete Styling Tools range that consists of hairsprays, lacquer, mousse and waxes.

Liss Ker

Includes documents for the innovative Liss Ker straightening cream.

Botugen

Includes documents for the Botugen reconstructive range including the Botolife shampoo, mask, filler and spray.

Keraterm

Includes documents for the Keraterm hair ritual range including shampoo, mask and spray.

Oro Therapy Hair Care

Includes documents for the complete Oro Therapy Hair Care range including shampoos, masks, conditioners, and fluid oils.

Oro Therapy Colours

Includes documents for the complete Oro Therapy Colour range and all other professional items.